Kvaliteet

Zircon Group OÜ on rakendanud EN ISO 9001:2008 standardile vastava juhtimissüsteemi tegevusvaldkonnas – pressvormide, stantside, stantsitud detailide, peenmehaanika toodete projekteerimine, tootmine ja hooldus. 

ZG konkurentsieelisteks on põhjalik tehniline oskusteave, töötajate pikaajaline kogemus, kõrge toodete kvaliteet, kulueelis, lai tooteportfell ja kiired õigeaegsed tarned (kõrge tootmise kiirus), mis on taganud ettevõttele tugeva konkurentsipositsiooni. 

Kvaliteedipoliitika teostamisel on Zircon Group aluseks võtnud järgmised printsiibid: 

•  Kliendikesksus
•  Eestvedamine
•  Inimeste kaasamine
•  Protsessikeskne lähenemisviis
•  Süsteemne lähenemine juhtimisele
•  Pidev parendamine:
•  Faktidel põhinev otsustamine
•  Vastastikku kasulikud suhted tarnijatega     

Zircon Group on välja töötanud, dokumenteerinud, rakendanud ja hoiab ajakohasena kvaliteedisüsteemi ning tõstab pidevalt selle mõjusust ja tõhusust.
Süsteemi raames: 

•  on määratletud vajalikud põhi- ja tugiprotsessid,
•  on määratud nende järjestus ja vastastikune seos,
•  on määratud kriteeriumid (protseduurides fikseeritud protsesside mõõdetavad/hinnatavad 
   eesmärgid) ja meetodid (ajakohaste protseduuride olemasolu, protsesside seire/mõõtmine, 
   analüüs, auditid, juhtkonnapoolne ülevaatus, parendustegevused) tagamaks nende protsesside 
   mõjus ning tõhus toimimine ja ohje,
•  on tagatud nende protsesside toimimiseks vajalike ressursside ja informatsiooni 
   kättesaadavus,
•  jälgitakse, hinnatakse ja analüüsitakse neid protsesse ning
•  rakendatakse vajalikke tegevusi plaanitud tulemuste saavutamiseks ja protsesside pidevaks 
   parendamiseks. 

SERTIFIKAAT EN ISO 9001 : 2008